Dầu vỏ bưởi

Dầu vỏ bưởi ép lạnh chăm sóc tóc, kích thích mọc tóc, giảm gãy rụng và hư tổn.

Giá: 350.000 đ


Nhà sản xuất:
Dung tích: 120ml
Chức năng: Giảm gãy rụng và phục hồi tóc hư tổn.